Ela Store Logo
blog-image
تاریخچه‌ی جواهرات
no-image
1

این بار کمی از تاریخ جواهرات حرف بزنیم. راستش را بخواهی، هرچقدر هم باستان شناسان دور هم جمع شوند و یک تاریخ را مشخصا آغاز استفاده از جواهرات توسط بشر مطرح کنند، حتما و بدون شک یک تاریخ دقیق نیست و مطمئنا چند سال بعد، این تاریخ را عوض خواهند کرد. در واقع میتوان گفت تاریخ استفاده از جواهرات به اندازه قدمت بشر بر روی زمین است. زیبایی و زیبا بودن، یک نیاز غریزی در بشر است که ربطی به جنسیت انسان ندارد. همه زیور آلاتی که مردان هخامنشی در گوشها و ریشهای بلندشان داشتند را در دیوارنگاره ها دیده‌ایم، و یا تاجها، رشته موهای بافت طلا، انگشترها و بازوبندهای طلای مصریان و فراعنه را هم میشناسیم. اساسا آراستن بدن با جواهرات بستگی چندانی به طبقات اجتماعی هم نداشت؛ هر شخصی با هر میزانی از درآمد تمایل به تهیه ی طلاها و سنگهای قیمتی داشته است؛ این را ما نمی گوییم، یافته های باستان شناسی از تمدنهای گذشته، غارها و حتی قبرها میگویند. نتیجتا، جواهرات و زیورآلات پاسخ به یک نیاز غریزی در بشر است که وی همواره به دنبال این پاسخ در سنگهای رنگی و فلزات گشته است. شما چقدر به این نیازتان پاسخ میدهید؟