blog-image
ELA.STORE BLOG
no-image
20

ترند چیست؟

ترند یک واژه‌ی انگلیسی است که اصولا به معنی روند مد شدن و همگانی شدن هر چیز کاربردی در اجتماع است. فشن، استایل، سبک زندگی حتی معماری مکانهای عمومی و شخصی هم در

...CONTINUE READING
no-image
10

فشن چیست؟

امروزه فشن یک واژه‌ی عمومی و همگانی تبدیل شدهاست که همپای با مد معنی میشود. از نظر لغوی فشن به معنی روش و مد به معنی حالت است. این کلمات در حیطه‌های کاری و هنری

...CONTINUE READING
no-image
1

تاریخچه‌ی جواهرات

این بار کمی از تاریخ جواهرات حرف بزنیم. راستش را بخواهی، هرچقدر هم باستان شناسان دور هم جمع شوند و یک تاریخ را مشخصا آغاز استفاده از جواهرات توسط بشر مطرح کنند،

...CONTINUE READING
  • 1